Les Clefs d’Or Members in Ukraine

001Aleksey Nikitan

Hilton Kyiv Hotel

30, T. Shevchenka blvd

01030, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 393 54 00

F.: +38 044 393 54 01

www.kyiv.hilton.com

Aleksey.Nikitan@hilton.com

 Volodymyr Shorobura002

Hilton Kyiv Hotel

30, T. Shevchenka blvd

01030, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 393 54 00

F.: +38 044 393 54 01

www.kyiv.hilton.com

  Volodymyr.Shorobura@hilton.com

 003Bogdan Kornienko

Opera Kiev Hotel

53, B. Khmelnitskogo str

01054, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 581 70 70

F.: +38 044 537 73 73

www.opera-hotel.com

concierge@opera-hotel.com

 Natalia Rudenko004

Hyatt Regency Kyiv

5, A. Tarasova str

01001, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 581 1234

F.: +38 044 581 1235

www.kiev.regency.hyatt.com

kievh-concierge@hyatt.com

 

005Yuriy Lubenchenko

Premier Palace Hotel Kiev

5-7/29, T. Shevchenka blvd

01004, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 537 45 05, +38 044 244 12 05

F.: +38 044 279 87 72

www.premier-palace.com

concierge@premier-palace.com

 Dmytro Koshturakjhgfds

Hyatt Regency Kyiv

5, A. Tarasova str

01001, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 581 1234

F.: +38 044 581 1235

www.kiev.regency.hyatt.com

kievh-concierge@hyatt.com

dmytro.koshtura@hyatt.com

 jhgfdsasdfAndrii Matviienko

Fairmont Grand Hotel Kyiv

1, Naberezhno-Khreshchatytska str

04070, Kyiv, Ukraine

T.: +38 044 322 88 88

F.: +38 044 322 88 99

www.fairmont.com/kyiv

kyiv.concierge@fairmont.com